תנאי שימוש

עמוד הבית » תנאי שימוש

תנאי שימוש והסכם שירות – יוני 2017

בין: סקולפי(ע.מ.: 311505135)

(להלן "העסק") מצד אחד

ובין: שוכר השירות

(להלן "הלקוח") מצד שני

מחיר השירותים –

מחירי שירותי האחסון (למעט חבילות מותאמות – ScolCustom) מצויינים בכתובות:

https://www.scolpy.net/hosting/shared-hosting/

ועלולים להשתנות מעת לעת ללא כל הודעה מראש.

במידה ובוצע שינוי במחיר, המחיר החדש יהיה תקף על שירותים שיירכשו לאחר תאריך השינוי ועל לקוחות שיחדשו את ההתחייבויות שלהם לאחר מכן(תינתן הודעה של 30 עד 60 ימים לפני תום תקופת ההתחייבות של הלקוחות, אודות השינוי במחיר).

תשלום עבור השירות –

השירות יסופק ללקוח רק לאחר וידאו קבלת התשלום.

חיוב אוטומטי –

במידה והוגדר תשלום באמצעות כרטיס אשראי, PayPal ובכל דרך שהיא המאפשרת לחייב באופן אוטומטי(ללא התערבות של הלקוח), יחייב העסק את הלקוח באמצעי התשלום אשר בחר ובמועד שנקבע כל עוד הלקוח לא הביע התנגדות(משמע, כל עוד הלקוח לא ביקש במפורש מן העסק לבקש אישור לפני כל חיוב – העסק יבצע חיוב אוטומטי באמצעי התשלום שנבחר ובמועד שנקבע).

חשוב לציין כי במידה והלקוח אינו מעוניין להמשיך את השירות בתום תקופת ההתחייבות, עליו להודיע לעסק בהקדם האפשרי(לפחות 15 ימים לפני תום ההתחייבות), בכדי למנוע חיוב לתקופת התחייבות נוספת וזאת בהתאם לסעיף "ביטול השירות והחזר כספי". במידה והלקוח לא יעשה זאת, יהיה עליו לשלם בנוסף לעמלות הביטול המלאות(המצויינות בסעיף "ביטול השירות והחזר כספי") עמלה נוספת של כ-25% מסך התשלום אשר אמור להתבצע מחדש בתום תקופת, וזאת גם במידה והעסק עדיין לא חייב את הלקוח.

שינוי בפרטי התשלום –

כל שינוי בפרטי התשלום, כגון כרטיס אשראי, חשבון PayPal וכד' חייב להיות מדווח לעסק בהקדם האפשרי, וזאת בכדי למנוע מצב של השעיית/ביטול השירות.

ביטול השירות –

הלקוח רשאי לבטל את השירות אשר רכש באמצע תקופת ההתחייבות שלו וזאת בהתאם לסעיף "ביטול השירות והחזר כספי".

איחור בתשלום –

כל איחור בתשלום של כ-3 ימים מתאריך החיוב, יחויב בעמלה של כ-15% מסך כל סכום החשבונית הנדרשת לתשלום. בנוסף, רשאי העסק להשעות או למחוק לצמיתות את השירות לאחר 3 ימי איחור בתשלום, וכל זאת בהתאם להחלטתו המלאה של העסק.

איחור בתשלום ייחשב גם במידה ואמצעי התשלום אינו תקף, אינו עדכני, ללא כיסוי וכד' – וזאת מכיוון שלא הועבר תשלום לעסק עקב בעיות אלו.

השפעה על שירותים אחרים –

בכל מצב שבו נתונה חשבונית לתשלום אשר מפגרת בתשלום מעל ל-10 ימים(והלקוח עודכן על כך עד 5 ימים לאחר הפיגור בתשלום), רשאי העסק להשבית שירותים אחרים בעסק השייכים לאותו לקוח עד להסדר תשלום החשבונית המפגרת בתשלום.

חשוב לציין כי הלקוח לא יקבל כל זיכוי שהוא עבור השעיית השירותים האחרים בעסק עקב פיגור בתשלום החשבונית וכל משך הזמן שאותם השירותים האחרים מושעים/מבוטלים, ייחשב כאילו השירותים פעילים ללא כל דופי.

בכל מצב שבו הלקוח מעוניין להחזיר את השירות כולל המידע שהיה בו(וזאת במידה והמידע עדיין קיים), לאחר תקופת מה אשר הוא לא ביצע תשלום ולכן השירות הושעה/בוטל – יהיה עליו לשלם תשלום מלא עבור כל התקופה אשר השירות היה מושעה/מבוטל(גם אם הלקוח לא היה יכול להשתמש בו) וזאת בכדי להחזיר את השירות יחד עם המידע שהיה קיים בו. במידה וקיים קובץ גיבוי ישן מ-7 ימים(כלומר שהוא עבר לארכיון) והלקוח יהיה מעוניין לשחזרו, הוא יחויב בעלות המלאה של שחזור הקובץ מהארכיון כפי שמצויין בסעיף "שירותי גיבוי ושחזור".

פתיחת השירות –

העסק מחוייב לספק את השירות בתוך 48 שעות מרגע וידוא קבלת התשלום.

שירותי גיבוי ושחזור –

העסק מבצע גיבוי מראה של עד 7 ימים אחורה(וכל זאת כאשר אין תקלה טכנית, אשר תגרום לכשל בפעולת הגיבוי).

שחזור גיבוי עקב אובדן מידע, פריצה לאתר וכד' יבוצע עד 12 שעות לאחר פנייה טלפונית + שליחת דוא"ל לעסק.

שחזור קובץ מהארכיון –

חשוב לציין שכל שחזור מוקדם יותר(משבעת ימי הגיבוי), יחויב בעלות חד-פעמית של כ-200 ש"ח בתוספת מע"מ, היות וקובץ גיבוי אשר ישן מ-7 ימים מוגדר כקובץ ארכיון. כל זאת במידה וישנו בארכיון קובץ גיבוי קיים.

תעודת SSL בחינם לאתרים –

תעודת ה-SSL ניתנת באמצעות שירות Let's Encrypt המנפיק תעודות SSL בחינם. אין לעסק כל אחריות בגין שירות זה מכל סיבה ו/או טענה שהיא.

אבטחת המידע –

העסק יעשה כמיטב יכולתו על מנת לספק אבטחה מירבית לשרתיו(שימוש בחומת-אש, התקנת מוצרים העוזרים להגנת המידע וכד'). ולכן בכל מצב של בעיית אבטחה כלשהי או חדירה של גורם זר, ישקיע העסק את כל המשאבים האפשריים על מנת לתקן את בעיית אבטחה זו בהקדם האפשרי ושחזור המידע(במידע ונפגע). חשוב לציין שאין התחייבות מטעם העסק לרמת אבטחה כלשהי.

תמיכה –

הלקוח זכאי לשירותי תמיכה מלאים בכל הקשור לחשבון האחסון/ה-Reseller(למעט שירותי VPS), אשר כוללים;

 • מענה על שאלות כלליות בנוגע לשימוש בפאנל הניהול ו/או במוצרים המותקנים עליו.
 • עזרה בפתרון תקלות של יישומים הנובעים מאי-תאימות להגדרות מסויימות בשרת.
 • עזרה בהתקנה של יישומים בחשבון האחסון באמצעות תוסף ההתקנה האוטומטי Installatron(אך אין כל התחייבות מטעם העסק עבור סעיף זה).

חשוב לציין כי כל שאר הנושאים אשר לא ציינו לעיל, לא ייתמכו על ידי העסק וייתכן כי העסק ייגבה תשלום עבורם.

עבודות תחזוקה –

מעת לעת ייתכנו עבודות תחזוקה בשרתי העסק(מטעמי אבטחה, עדכון מוצרים, שיפור ייעילות וכד') על ידי צוות התמיכה – דבר העלול לגרום לבעיות גישה לאתרים הנמצאים עליהם. צוות התמיכה יעשה כמיטב יכולתי על מנת לבצע את עבודות התחזוקה בתאריכים מוגדרים מראש(אשר יפורסמו ב"מערכת הלקוחות" של העסק) ובשעות הקטנות של הלילה(בכדי למזער את הנזקים שייגרמו עקב בעיות הגישה לאתרים) אך ייתכנו מצבים שבהם צוות התמיכה של העסק יידרש לבצע את עבודות התחזוקה ללא עדכון מראש ובכל שעה שהיא.

נושאים אשר אסורים בשרתי העסק –

 • אחסון ו/או קישור לאתרים המכילים חומר למבוגרים(כגון; פורנוגרפיה, הימורים וכד').
 • אחסון כל חומר המפר זכויות יוצרים(כגון; סרטים, שירים וכד' המוגנים בזכויות יוצרים).
 • שליחת הודעות דוא"ל פרסומיות/ספאם בכל צורה ודרך העושה שימוש בשרתי העסק.
 • ביצוע הונאה על ידי שימוש בתוכניות פריצה, שחזור סיסמאות ופרטים רגישים וכל דבר אחר אשר מוגדר כלא חוקי.
 • ניצול חורי אבטחה ו/או ביצוע מעקף למערכות ההגנה בשרת בכדי להשיג גישה למידע של לקוחות אחרים, איזורים אסורים בשרת וכד'.
 • הרצת שירותי IRC, XDCC, Proxy, BNC, Eggdrop על גביי השרת.

משאבי מערכת –

כל שירותי העסק(חשבון אחסון, חשבון Reseller, VPS) מוגבלים בשימוש במשאבי מערכת(אשר מחולקים באופן שווה לפי כל שירות בין כל הלקוחות בשרת). כל לקוח מורשה לחרוג באופן זמני(עד 5 שעות במצטבר בכל חודש), ולצרוך משאבי מערכת נוספים על פי הרשימה הנ"ל:

טבלת שימוש מירבי במשאבי המערכת

משאבי מערכת = CPU Usage, Memory Usage, Network Usage וכד'.

במידה והלקוח עבר את אחוז השימוש המירבי במשאבי מערכת נוספים, העסק רשאי לדרוש תשלום תוסף עבור משאבי המערכת הנוספים אותם הוא צרך, או לדרוש מן הלקוח שדרוג לחבילה המתאימה ביותר על פי משאבי המערכת אותם הוא צורך(במידה ויש).

חשוב לציין שלקוחות בעלי חשבון Reseller ו/או-VPS אחראיים גם על כל הגבלות משאבי המערכת של משתמשי חשבונות האחסון/Reseller שלהם – וכל פעולה שתינקט(כגון; דרישת תשלום עבור שימוש מופרז במשאבי מערכת, השבתת השירות וכד') מטעם העסק תהא עבור מנהלי חשבון ה-Reseller ו/או ה-VPS ולא עבור משתמשי חשבון האחסון/Reseller שלהם.

כל הפרה של אחד מן הסעיפים לעיל, תהווה עילה לעסק לסגור לצמיתות את השירות המפר של הלקוח ללא כל החזר כספי וללא התרעה מוקדמת.

ביטול השירות והחזר כספי –

העסק שומר על הזכות לבטל את שירותיו ללקוח בכל עת.

במידה והעסק יממש את זכות הביטול המוקנה לו, החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו יוחזר ללקוח.

במידה וביטול השירות יבוצע בשל הפרה של אחד או יותר מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח ובנוסף, הלקוח יישא בכל הוצאה אשר תירגם עקב הפרה של אחד או יותר מסעיפי הסכם זה.

הלקוח יכול לבטל את שירותיו עד 14 ימים מרגע רכישת השירות, וקבלת החזר יחסי של התשלום ששולם, וזאת בתנאי שהשירות אינו:

 • שם מתחם("Domain").
 • תעודת הצפנה("SSL").

שאינם ניתנים להחזר כלל.

בכדי לקבל את ההחזר הכספי, על הלקוח לשלוח בקשה לביטול השירות באמצעות מערכת הלקוחות.

חשוב לציין שלא יבוצע החזר כספי מכל סיבה שהיא לשירות אשר שולם באמצעות צ'קים, מזומן, חיוב טלפוני או שירות "מזומן בזמן".